ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Dla uczniów


TERMINY PRÓBNYCH MATUR

 

 

Termin*:

Język polski poziom podstawowy

3.01.2019 r. – godz. 9:00

Biologia poziom rozszerzony

3.01.2019 r. – godz. 13:05

Matematyka poziom podstawowy

4.01.2019 r. – godz. 9:00

Historia poziom rozszerzony

4.01.2019 r. – godz. 13:05

Język angielski poziom podstawowy
Język niemiecki poziom podstawowy

7.01.2019 r. – godz. 9:00

Język angielski poziom rozszerzony

7.01.2019 r. – godz. 12:15

Język polski poziom rozszerzony

8.01.2019 r. – godz. 9:00

Chemia poziom rozszerzony

8.01.2019 r. – godz. 13:05

Matematyka poziom rozszerzony

9.01.2019 r. – godz. 9:00

Wiedza o społeczeństwie poziom rozszerzony

9.01.2019 r. – godz. 13:05

Geografia poziom rozszerzony

10.01.2018 r. – godz. 9:00

Fizyka poziom rozszerzony

10.01.2018 r. – godz. 13:05

Język niemiecki poziom rozszerzony

11.01.2019 r. – godz. 9:00

 

* Uczniowie na egzamin zgłaszają się 30 minut wcześniej!

 

Z EGZAMINU „POPOŁUDNIOWEGO” NIE BĘDZIE MOŻNA WYJŚĆ WCZEŚNIEJ NIŻ O GODZ. 14.15 NAWET, JEŚLI SKOŃCZY SIĘ PISAĆ WCZESNIEJ!


SAVOIR-VIVRE

co należy wiedzieć o zasadach dobrego wychowania,
a być może  boicie się zapytać.

Na podstawie tekstu prof. Janiny Wolszy, przedstawiającego najważniejsze informacje o tym, jak się zachować w rożnych sytuacjach, nie tylko szkolnych.
Warto przeczytać i przypomnieć sobie reguły należytego postępowania wśród ludzi.


 

Statut I LO z wyróżnieniem nowych lub zmienionych zapisów 11.2018


 

Statut I LO z wyróżnieniem nowych lub zmienionych zapisów 09.2018


Informacje o stypendiach


PODRĘCZNIKI 2018/2019


Deklaracje do wypełnienia dla nowych uczniów


Wzory dokumentów:

 

- Podanie o wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej.pdf

- Podanie o zmianę drugiego język obcy.pdf

Dane do przelewu opłaty za wydanie duplikatu legitymacji i świadectw:

Miasto Stołeczne Warszawa

00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi

im. B. Limanowskiego w Warszawie

Rachunek: 21 1030 1508 0000 0005 5096 0079 Citi handlowy

Numer konta, na który należy wpłacać należność za duplikaty: legitymacji szkolnych oraz świadectw.

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego (w przypadku uczniów klasę) oraz za co dokonano wpłaty.

 
 

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 373461
© 2010 Jedynka.org