ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Nauczyciele

GRONO PEDAGOGICZNE

(adresy e-mail nauczycieli: imię.nazwisko@jedynka.org)


JĘZYK POLSKI

Joanna Chorąży  

Justyna Filipek wychowawca klasy I A

Renata Lenart wychowawca klasy I D

Magdalena Sokulska-Fojucik wychowawca klasy II A

Magdalena Stokowska - wychowawca klasy III D

Małgorzata Wilde  wychowawca klasy I G    

Stefania Wyszyńska

Anna Zacharczyk 

 

JĘZYK ANGIELSKI

 Agnieszka Burczycka wychowawca klasy III A 

Katarzyna Głasek wychowawca klasy III C

Marta Kolczyńska-Filipowicz

Anna Kozioł

Renata Krawczykowska  

Agnieszka Kubit wychowawca klasy III CG

Małgorzata Sienkiewicz

Michał Świderski - wychowawca klasy II E

Julia Zuin


  

JĘZYK FRANCUSKI

Katarzyna Gutowska

Anna Kucio - Bogdan


JĘZYK HISZPAŃSKI

Katarzyna Głasek 

Karlos Munar Ernandes

Claudia Pacheco Castellanos

 

JĘZYK NIEMIECKI 

Aneta Górecka

 

JĘZYK ROSYJSKI

Katarzyna Gutowska 


HISTORIA / HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Jacek Bąk

Dorota Jarosz-Dobieszewska -    wychowawca klasy I C

Jolanta Karpowicz   wychowawca klasy III AG

Rafał Kowalik   wychowawca klasy IIIG

Aneta Morantowicz-Żak    wychowawca klasy IIC

 

HISTORIA SZTUKI 

Wojciech Lasota

 

  WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Dorota Jarosz-Dobieszewska 

Jolanta Karpowicz

Rafał Kowalik wychowawca klasy III G

Aneta Morantowicz-Żak  wychowawca klasy II C

Andrzej Jan Wyrozembski wychowawca klasy III E

 

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Marta Kowalczyk wychowawca klasy II F


MATEMATYKA

Urszula Budek  wychowawca klasy III BG

Anna Grabowska  wychowawca klasy I F

Hanna Palianytsia

Elżbieta Pencak

Agnieszka Radziszewska  wychowawca klasy I E

Dorota Sobańska wychowawca klasy II B

Andrzej Jan Wyrozembski

 

FIZYKA

Władysław Krikotin    wychowawca klasy I B

Katarzyna Żuchowicz

Andrzej Jan Wyrozembski


CHEMIA

Zenobia Rżanek - Boroch

Anna Zachwieja   wychowawca klasy II F

Agnieszka Szelenberg  wychowawca klasy III F


BIOLOGIA

Anna Wróblewska-Lech - 

Agnieszka Szelenberg
 

 

PRZYRODA

Anna Zachwieja

Agnieszka Szelenberg


GEOGRAFIA

Dorota Goździewska wychowawca klasy III EG

Dorota Cieślak-Duda wychowawca klasy II E

 

INFORMATYKA

Danuta Magdzik-Sadura

Ewa Prajzner

Katarzyna Żuchowicz   WYCHOWANIE FIZYCZNE

Bożena Chlewicka -  wychowawca klasy III B

Tadeusz Czosnecki

Piotr Kaczmarczyk wychowawca klasy III GG

Jolanta Krysińska wychowawca klasy III FG

Alicja Solińska 

Kamil Żewłakow


EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Ewa Jaworska wychowawca klasy III DG

Rafał Kowalik


RELIGIAETYKA oraz FILOZOFIA 

Anna Celska 

 

BIBLIOTEKA 

Karolina Zawadzka

Agnieszka Rutkowska-Sagata

 

ZESPÓŁ SPECJALISTÓW pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Damian Damięcki, psycholog

Edyta Ratajczak, pedagog

Magdalena Szczodry, pedagog

Dariusz Proga, rewalidator 

Marta Kowalczyk, doradca zawodowy

 

 

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY

Justyna Filipek  

Maciej Gostomski  

Ewa Jaworska wychowawca klasy III DG

Agnieszka Michalik wychowawca klasy II D


 

Godziny pracy pielęgniarki
W nagłych przypadkach pomocy przedmedycznej udzielają:
Czosnecki Tadeusz
Kaczmarczyk Piotr
Pazio Krystyna
Wójcicka Alicja

POMOC MEDYCZNA

PIELĘGNIARKA - Małgorzata Iwanowska


W nagłych przypadkach pomocy przedmedycznej udzielają:

Bożena Chlewicka

Tadeusz Czosnecki

Ewa Jaworska

Piotr Kaczmarczyk

Rafał Kowalik

Jolanta Krysińska

Alicja Wójcicka

Anna Wróblewska

Anna Zachwieja 

Kamil Żewłakow.Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 459670
© 2010 Jedynka.org