ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org
Język angielski


Angielski w naszej szkole jest kontynuacją nauczania tego przedmiotu w szkole podstawowej lub/i gimnazjalnej. W pierwszym tygodniu nauki w I LO przeprowadzony jest test diagnostyczny, po którym wszyscy uczniowie klas I-szych podzieleni są na grupy o różnym poziomie zaawansowania językowego.

Lekcje angielskiego odbywają się w wymiarze 3, 4 lub 7 godzin tygodniowo, w zależności od wybranego profilu klasy.

Zespół nauczycieli języka angielskiego dokłada wszelkich starań, aby  lekcje angielskiego w naszej szkole prowadzone były zgodnie z założeniami nowoczesnej dydaktyki nauczania języków obcych, a realizacja wybranego  programu nauczania w trakcie trzyletniego cyklu nauki przygotowała uczniów do sprostania standardom wymagań egzaminu maturalnego. Osiągane przez naszych uczniów wyniki z matury z języka angielskiego świadczą o dobrym poziomie nauczania tego przedmiotu w naszej szkole.

Informator maturalny

 

 

Aktualnie obowiązujące dokumenty dotyczące oceniania:

* ustawa o systemie oświaty (str. 147 - 228)

* rozporządzenie Ministra Edukacji

* zmiana rozporządzenia

* statut I LO

* PZO

* wymagania edukacyjne

 


Nauczyciele języka angielskiego:

Agnieszka Burczycka,

 Katarzyna Głasek,

Marta Kolczyńska Filipowicz,
Anna Kozioł
Renata Krawczykowska,
Agnieszka Kubit,
Irena Markuszewska
Małgorzata Sienkiewicz
Michał Świderski,
Robert
Wilczyński

 

 

 

 

 


Oprócz zadań programowych nauczyciele stwarzają warunki do realizacji projektów suplementarnych, dzięki którym uczniowie stają się współodpowiedzialni za własny proces uczenia się języka.

Wydarzenia zorganizowane w ubiegłym roku szkolnym:

Wyjazd edukacyjno-językowy Anglia-Szkocja

4137.jpg

 

4140.jpg

 

 

 

Dzień Świętego Patryka

4141.jpg

 
Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 412337
© 2010 Jedynka.org