ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

  

lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie również dostępna w szkole.
Wyniki można sprawdzić w elektronicznym systemie rekrutacyjnym.

PRZYPOMINAMY, ŻE ZAKWALIFIKOWANI
MUSZĄ ZŁOŻYĆ ORYGINAŁY
DO 24.07 do godz. 10.00


Do składanych dokumentów należy dołaczyć także:Pierwsze zebranie rodziców klas I liceum
będzie w dn. 30 sierpnia 2019
dla klas I trzyletliego LO o godz. 17.00
dla klas I czteroletniego LO o godz. 18.00


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
jeśli będą zwalniały się miejsca
26-30.07 składanie wniosków
(podanie - nie ma ustalonego wzoru
+ kserokopie świadectwa i OKE bez potwierdzania)

Wniosek powinien zawierać dane kandydata, pesel, dane kontaktowe rodziców, wskazanie do których klas kandyt ubiega się o miejsce, załączona kserokopia świadectwa i OKE.

 


ODBIÓR MATUR

czwartek 4.07 w godz. 13-14

lub później w dowolnym terminie w godzinach pracy sekretariatu.

Świadectwo maturalne może odebrać tylko i wyłącznie abiturient lub osoba z notarialnym upoważnieniem.

 


 


 

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 373463
© 2010 Jedynka.org