ul. Felińskiego 15 ; 01-513 Warszawa ; tel.: 22 839 48 13 ; www.jedynka.org ; jedynka@jedynka.org


W czasie wakacji sekretariat liceum jest czynny w godz. 9.00-15.00.
W sprawie zaświadczeń, duplikatów legitymacji, duplikatów świadectw itp prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Komisja rekrutacyjna przyjmuje w dniach określonych w harmonogramie rekrutacji w godz. 8.30-15.30.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
ODBYWA SIĘ W DNIACH 3-5 SIERPNIA
POPRZEZ SYSTEM ELEKTRONICZNY:
warszawa.edu.com.pl

trzeba wygenerować wniosek, wydrukować go, podpisać i złożyć do szkoły, która ma być szkołą "pierwszego wyboru w rekrutacji uzupełniającej". Koniecznie trzeba dołączyć kopie świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu.

Jeśli wniosek jest dostarczany przez system elektroniczny do I LO jako szkoły pierwszego wyboru w rekrutacji uzupełniającej prosimy kopie świadectwa i zaświadczenia oraz inne załączniki przesłać mailem na adres rekrutacja@jedynka.org (niezależnie od załączenia ich w systemie).


Informacja dla kandydatów zakwalifikowanych

Kandydaci zakwalifikowani do I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Limanowskiego (informacja, kto został zakwalifikowany będzie widoczna w systemie rekrutacyjnym oraz będzie na wywieszonych w szkole listach) zobowiązani są złożyć w dniach 17 sierpnia do 20 sierpnia do godz. 15.00:


- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej*;
- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty*;
- kwestionariusz - deklaracje rodziców i kandydata  >>pobierz<<;

- klauzula rodo  >>pobierz<<;
- 3 zdjęcia (podpisane na odwrocie);
- 20zł na identyfikator;
- kartę zdrowia z gabinetu pielęgniarki szkolnej**

* dokumenty te stanowią "potwierdzenie woli" uczęszczania do szkoły - niezłożenie ich w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w I LO

** w razie nieposiadania karty zdrowia można będzie ją dostarczyć do 10 września.Podręczniki 2021 / 2022

klasy I

klasy II

klasy III (liceum czteroletnie)

klasy III (liceum trzyletnie)

 


Informacje o szkole dla pierwszoklasistów - strona dla kandydatów:

300.jpg

 

 


 

297.jpg

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 2020 - kliknij, aby zobaczyć szczegóły


287.jpg

Z dumą informujemy, że otrzymaliśmy Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st. Warszawy SZKOŁA Z POMYSŁEM NA KULTURĘ.
To bardzo wiele przedsięwzięć, spektakli, koncertów, projektów i działań naszej wspaniałej młodzieży, podejmowanych pod opieką i pod kierunkiem nauczycieli.  Ogromnie się cieszymy, że nasza kulturalna aktywność została dostrzeżona i doceniona.


Informacje dla pierwszoklasistów: 

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies.
Poniżej znajdują się informacje szczegółowe: Ciasteczka (ang. cookies) - to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW
i zapisywane po stronie użytkownika (na twardym dysku, miejsce zapisu ustalane jest przez przeglądarkę internetową).
Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
Komputer będzie udostępniał informacje zawarte w „cookies” wyłącznie stronie internetowej, z której one pochodzą.
Ciasteczka maj na celu umożliwenie zapamiętanie przez serwer poszczególnych informacji o sesji połączenia internetowego.
Gości: 446374
© 2010 Jedynka.org